Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Oferim Servicii de Audit si Consultantă conform cu regulamentul UE 2016 / 679 pentru:

• Consultanță privind elaborarea și implementarea procedurilor / politicilor aplicate tuturor categoriilor de date cu caracter personal în vederea conformarii la Regulamentul (UE) 2016/679.
• Consultanță privind identificarea şi analizarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal prelucrate de operator
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității temeiului legal prin evaluarea tuturor contractelor / acordurilor / actelor adiționale întocmite de operator sau primite de la împuterniciții acestuia
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității scopului și necesităţii prelucrării (deţinerii/colectării/arhivării) datelor personale (limitarea acestora la datele de strictă necesitate pentru scopul colectării).
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării dacă împuterniciții operatorului respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. (Regulamentul (UE) 2016/679 impune operatorului asigurarea faptului că împuterniciții cărora operatorul le comunică datele respectă prevederile privind securitatea datelor prelucrate).
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității modului de transmitere a datelor cu caracter personal în intreriorul sau exteriorul UE
• Consultanță privind întocmirea evidenței prelucrărilor de date personale, repectiv a registrului privind prelucrările de date cu caracter personal (verificat de ANSPDCP)
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității sistemelelor IT și elaborarea politicii de securitate informatică.
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării necesității realizării evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal DPIA.
• Consultanță privind elaborarea politicii de notificare a Autorităţii de Supraveghere (ANSPDCP) în cazul aparitiei unui incident privind securitatea datelor personale.
• Consultanță privind implementarea soluţiilor de remediere a vulnerabilităţilor identificate în vederea asigurării confomităţii cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării respectării principiului legalității, echității și transparenței prelucrării datelor personale
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării respectării limitări legate de scop
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării respectării principiului reducerii la minimum a datelor (minimizarea)
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării respectării principiului exactității datelor prelucrate
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării respectării principiului limitării legate de stocarea datelor prelucrate
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării respectării principiului integrității și confidențialității datelor prelucrate
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării respectării temeiul juridic al prelucrării
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopuri administrative
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul gestiunii resurselor umane
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind Condica de prezență/Pontajul/Ștatul de plată/ Fluturașii/Plata salariilor
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor referitoare la starea de sănătate
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor prin intermediul Tichetele de masă
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor prin intermediul Tichetelor cadou
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor prin intermediul Tichetelor de masă
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind transferul datelor către ITM
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul gestiunii financiare
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul gestiunii administrative
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopuri operaționale – gestiunea vânzărilor
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul gestionării cerererilor persoanelor vizate
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul evidenței activităților de prelucrare
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul asigurării securitații datelor cu caracter personal
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul asigurării securității informatice
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul asigurării securității fizice
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul determinarii necesității desfășurării evaluarii impactului asupra protecției datelor
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul desemnării unui responsabil cu protecția datelor
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul detrminării dacă prelucrările effectuate de operator se încadrează în categoria profilarii
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în scopul determinării condițiilor pentru transferurile de date cu caracter personal către state terțe
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în cazul transferurilor în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în cazul transferuri în baza unor garanții adecvate
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în cazul regulilor corporatiste obligatorii
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în cazul derogări pentru situații specifice
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal pentru asigurarea confidențialității la nivelul organizației
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal în vederea informarii angajaților privind prevederile Regulamentului UE 2016/679
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind procedura arhivării datelor personale
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind Ghidul de implementare a măsurilor de securitate în cazul incidentelor de securitate la adresa datelor cu caracter personal
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind fișa postului și fișa de observație a sarcinilor postului
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind înregistrarea Responsabilului cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal la ANSPDCP
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind condițiile de prelucrare a datelor la solicitarea instituțiilor statului
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind procedura exercitare a drepturilor persoanelor
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind procedura utilizatorii de date personale
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal procedura soluționare a plângerilor adresate operatorului
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind mesajul general de informare angajati
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind Ghidul DIPIA
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind Politica de confidențialiate – Recepție
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind Politica de Confidențialiate / Notă Informare Generală – Site
• Consultanță privind verificarea în vederea determinării conformității prelucrarilor de date cu caracter personal privind Procedura Soluționare Riscuri privind Securitatea IT

Daca esti interesat, echipa Alive Solutions este la dispoziția ta cu o echipa de experți acreditați care te vor ajuta şi iți vor explica care sunt primele etape în implementarea
Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR.